Skip to content

Pustostan (Krakow Gallery Weekend)

23.04.2017, Galeria i!, Krakers: Krakow Gallery Weekend, Pustostan for brainwaves and ensemble, perf. Franciszek Araszkiewicz, Aleksander Janicki – El., Rafał Mazur – b. git., Tomek Chołoniewski – perc., Paulina Owczarek – sax., Michał Dymny – git., Maria Anna Janicka – vl.)

Comments are closed.