Skip to content

Wywiad w Radio Orange Wien

Wywiad przeprowadził Michael Fischer, Radio Orange, Vienna 28-08-2018. Autorami zdjęć są: Sasha Osaka, Sabine Groschup, Anna Petelenz, Marek Chołoniewski, Marcel Chrzyński, Paweł Kozłowski, 30. MFKK, brainwave scores by Małgorzata Petelenz, paintings by Beata Malinowska-Petelenz.

Comments are closed.