Skip to content

Publiczna obrona pracy doktorskiej

27 maja 2019 w Akademii Muzycznej w Krakowie miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej Franciszka Araszkiewicza, dotyczącej utworu Innerealization na orkiestrę kameralną i elektronikę sterowaną za pomocą fal mózgowych i pól elektromagnetycznych. Promotorem pracy jest dr hab. Marcel Chyrzyński.

Comments are closed.