Skip to content

Biografia

Franciszek Araszkiewicz Jest twórcą kompozycji instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, elektroakustycznych, audiowizualnych, instalacji interaktywnych oraz utworów z kręgu sztuki konceptualnej, a także muzyki filmowej.

Studiował kompozycję na Akademii Muzycznej w Krakowie (w latach 2010-2013 pod kierunkiem prof. Krzysztofa Knittla, studia II stopnia w latach 2013-2015 w klasie dr hab. Marcela Chyrzyńskiego). W 2015 r. ukończył kompozycję z oceną bardzo dobrą. Przedmiotem pracy dyplomowej był koncert fortepianowy Monoliths 2:3:5 oraz praca teoretyczna Wpływ pojęć alef i continuum na organizację materiału dźwiękowego w wybranych utworach z własnej twórczości oraz literatury światowej, której promotorem był prof. Marek Chołoniewski. Obecnie studiuje kompozycję w ramach studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Jego utwory były wykonywane m.in. na 6 Międzynarodowym  Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Musica Electronica Nova 2015, 27 oraz 26 Międzynarodowym Festiwalu Kompozytorów Krakowskich (2015, 2014), Festiwalu Audio Art 2014, Festiwalu AXES: Triduum Muzyki Nowej (2014), 24 Międzynarodowym Festiwalu Dni Kompozytorów Krakowskich (2012). Instalacje były wystawiane m.in. na 20 Biennale Sztuki dla Dziecka 2015, Festiwalu Audio Art 2011, Festiwalu Kultura 2.0 2012 w Warszawie oraz Athens Video Art Festival 2013.

Laureat licznych konkursów kompozytorskich (I nagroda ex aequo w ramach XI konkursu im. Tadeusza Ochlewskiego organizowanego przez PWM w 2013 roku za utwór Monster Group Number na sopran i elektronikę, I nagroda na międzynarodowym konkursie Concorso di Composizione Pianistica 2014 Giorgio e Aurora Giovanni Fondazione za utwór Study of Chaos na fortepian na cztery ręce i in.), oraz nagród kompozytorskich (Avenir Grant przyznawany przez Arnold Schönberg Center w Wiedniu, Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie muzyki 2014 oraz Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej 2014).

Nagrody, wyróżnienia na konkursach kompozytorskich:

1.       Wyróżnienie w 58. Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda za utwór cum structura na flet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2017).

2.       Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim The contemporary piano 2017 w Atenach za kompozycję Study of Chaos na fortepian na cztery ręce.

3.       Finalista 56. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda za utwór Ménilmontant Fluctuations na gitarę, wiolonczelę i fortepian (2015).

4.       I nagroda w  Concorso di Composizione Pianistica 2014 Giorgio e Aurora Giovanni Fondazione za utwór Study of Chaos na fortepian na cztery ręce.

5.       I nagroda ex aequo w XI konkursie im. Tadeusza Ochlewskiego, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne za utwór Monster Group Number na sopran i elektronikę (2013).

6.       II nagroda (1 nie przyznano) w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „…kiedy myślę Messiaen…” organizowanym przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu za utwór – Musique Logistique na dwa fortepiany; jury: E. Knapik. G. Pstrokońska- Nawratil, K. Kiełb (2013).

7.       Finalista European Young Composers’ Competition Gramodeska (Czechy, org. PETROF) za utwór Tensions na fortepian, gitarę elektryczną, taśmę i video (2011).

Granty, Stypendia:

  1. 01.2014- 24.01.2014 Avenir Grant udzielany przez Arnold Schönberg Center (Wiedeń).
  2. 11.2014- Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w dziedzinie muzyki.
  3. 12.2014- Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.
  4. 11.- 12.2015 Artist-in-residence, Villa Waldberta, Feldafing (Monachium, Niemcy).
  5. 2016-12.2016 Composer-in-residence, Wien (Artist-in-residence Programm Kulturkontakt Austria)
  6. 12.2017 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla doktorantów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Publikacje partytur:

  1. Monster Group Number na sopran solo i elektronikę, PWM 2014.
  2. Study of Chaos na fortepian na cztery ręce, M.A.P. Editions Mediolan, 2015.

Videoportfolio 2015